Język rumuński

Język rumuński

Język z grupy romańskiej rodziny języków indoeuropejskich. Aktualnie nie świecie językiem rumuńskim posługuje się prawie dwadzieścia pięć milionów osób. Język urzędowy na terenie Rumunii, Mołdawii oraz serbskiej Wojwodiny, również jeden z licznych języków urzędowych Unii Europejskiej.

Od roku 1860 do zapisu języka rumuńskiego używa się alfabetu łacińskiego. Wcześniej wykorzystywano także cyrylicę – była ona też oficjalnie używana w Mołdawii w czasie, gdy włączona była do Związku Radzieckiego. Współczesny język rumuński posiada wiele cech wspólnych z innymi językami romańskimi – można znaleźć wiele paralel z francuskim, hiszpańskim i włoskim.

Jeżeli dodamy do tego jeszcze wiele naleciałości z języków z grupy bałkańskiej – bułgarskim, greckim, albańskim i macedońskim – to otrzymujemy bardzo specyficzne połączenie. Zaskoczeniem może być, że najbardziej zbliżony do rumuńskiego jest język włoski – niemal osiemdziesiąt procent słownictwa i gramatyki jest w ich przypadku mocno zbliżona. Mocno odróżniają się „twardością” wymowy – język rumuński jest pod tym względem znacznie łagodniejszy.

Zapis języka rumuńskiego aktualnie opiera się na alfabecie łacińskim z dodanymi pięcioma dodatkowymi znakami. Wcześniej było ich więcej, bo aż dwanaście – ale w wyniku rozlicznych reform stopniowo znikały z języka. Cyrylica współcześnie nadal ma zastosowanie w przypadku mołdawskich dialektów języka rumuńskiego.

Liczne migracje po pierwszej i drugiej wojnie światowej sprawiły, że rumuński usłyszeć można także w Izraelu, Australii, Niemczech, Kanadzie i Polsce..