Język chiński

Język chiński

Jeżeli mowa o czymś bardzo zawiłym albo całkowicie niezrozumiałym to najczęściej mówimy, że równie dobrze mogłoby to być napisane po chińsku. Język chiński istotnie dla Europejczyków jest niezwykle zawiły i skomplikowany – przede wszystkim ze względu na specyficzny dla tego regionu świata alfabet. Należy do językowej grupy chińsko-tybetańskiej. Mówiąc o języku chińskim, tak naprawdę mówimy o całej grupie dialektów i narzeczy.

W zależności od regionu tego wielkiego kraju różnice mogą być tak ogromne, że osoby tej samej narodowości mogą mieć problem z porozumieniem się. Język chiński jest językiem urzędowym w Chińskiej Republice Ludowej, Republice Chińskiej i Singapurze. Jest to jeden z oficjalnych języków urzędowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Chinach funkcjonuje także inna nazwa tego języka – mówi się o standardowym języku mandaryńskim, który jest oficjalnie nauczanym językiem w szkołach Chińskiej Republiki Ludowej.

Powszechna edukacja i unormowanie tej sprawy powoduje, że jest on zrozumiały dla większości mieszkańców Chin – niezależnie od ich miejsca zamieszkania i konkretnego dialektu używanego na danym terenie. Językiem mandaryńskim na świecie mówi ponad miliard ludzi. W obrębie języka chińskiego wyróżniamy także kilka podstawowych dialektów – należą do nich narzecza mandaryńskie, szanghajskie, fujijańskie i kantońskie. Z punktu widzenia językoznawstwa współczesny chiński dzielimy też na grupę północną i południową.

Do zapisu używane jest chińskie pismo ideograficzno-fonetyczne..